Hakem Değerlendirme

Hakemler başvuru alanlarında uzmanlık ve deneyimi olan akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, öğretmen, eğitimci vb. kişilerden oluşur.

Her bir başvuru iki hakeme yönlendirilir. Hakemler “Puanlama Anahtarı” üzerinden değerlendirmelerini yaparlar. Eğer iki hakemin verdiği puanlar arasındaki fark yüksekse başvuru üçüncü bir hakem tarafından da değerlendirilir.

Değerlendirmesi tamamlanan başvuruların ortalama puanları hesaplanır; belirlenen eşiğin üzerinde kalan başvurular Seçici Kurul’a yönlendirilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres:Eğitim Reformu Girişimi Bankalar Cad. No 2 Minerva Han Kat 5 Karaköy - İstanbul

T. + (90) 212 292 05 42
T. + (90) 212 292 02 93
Email: bilgi@egitimdeiyiornekler.org

TWITTER WALL

GEÇMİŞ İÖK AFİŞLERİ